پست های برچسب زده شده "معرفی پمپ های صنایع ماشین سازی آهنگری"

پمپ گریز از مرکز، نوعی پمپ دینامیکی است. این پمپ بر اساس قانون برنولی، انرژی جنبشی یک سیال جاری را به فشار ایستا تبدیل خواهد کرد

مثالی برای درک نیروی گریز از مرکز

:برای بیان ساده‌ی نحوه‌ی کار پمپ گریز از مرکز می‌توان یک مثال ساده زد

.تاثیر تکان دادن یک سطل آب به وسیله‌ی یک طناب در یک مسیر دایره‌ای شکل را تصور کنید
.در این مثال، نیرویی آب را به کف ظرف فشار می‌دهد که همان نیروی گریز از مرکز است. این نیرو باعث خواهد شد که با ایجاد سوراخی در کف سطل، آب به بیرون پرتاب شود
.اگر در همین مثال، در بالای سطل لوله‌ای ورودی تعبیه شود، خلا ناشی از خروج آب از سمت دیگر، آب را از درون لوله به داخل خواهد کشید

و اما این نیرو در پمپ گریز از مرکز چه جایگاهی دارد؟

.به سادگی می‌توان سطل را معادل قاب پمپ و لوله ورودی را معادل سیال ورودی و خروجی دانست
.طناب و بازوی فردی که نیرو را به آن وارد می‌کند نیز همان پروانه‌ی پمپ هستند

نحوه کار پمپ گریز از مرکز

:پمپ‌های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز، در چند مرحله بر روی سیال عبوری تاثیر می‌گذارند

مایع یا سیال پس از ورود به پمپ به پره‌های پروانه و مرکز نزدیک می‌شود

فشار این ناحیه کاهش می‌یابد

الکتروموتور پروانه را به دوران وادار می‌کند

در این موقعیت، سیال همراه با پروانه دوران کرده و انرژی جنبشی آن زیاد می‌شود

نیروی گریز از مرکز ذکر شده، مایع را به بیرون پرتاب می‌کند و پوسته‌ی پمپ پر از سیال می‌شود

انرژی جنبشی سیال در هنگام خروج از پمپ، به انرژی پتانسیل فشار تبدیل می‌شود

توجه: طراحی خاص مجرای خروجی، در مرحله آخر بسیار موثر است

شرکت ویستا All of the material and spiritual rights of this web site are reserved by the forging company with the name “Forging”. | www.ahangary.com ©۲۰۱۸

Call Now